4/10 af alle danske virksomheder ansatte flere it-folk i 2013

Både i private virksomheder og i den offentlige sektor oprustes med medarbejdere, der har it-kompetencer. Overraskende nok vokser it-afdelingerne ikke tilsvarende, for de nyansatte placeres i helt andre afdelinger.

4 10 virksomheder ansatte flere it folk i 2013

It-medarbejdere er i høj kurs på det danske arbejdsmarked. De er nemlig mere end nogensinde før værdifulde i flere afdelinger end blot i it-afdelingen. Derfor forventede fire ud af ti store danske virksomheder også at udvide antallet af it-medarbejdere – og kun hver sjette forventede at skære i staben. Tallene er de samme i den offentlige sektor.

Den forretningsansvarlige ser fordelene

Krisen, der de seneste år har kradset, har tvunget de danske virksomheder til at fokusere benhårdt på effektivisering, optimering og konsolidering. Den strategi er efterhånden så gennemsyret i alle afdelinger, at de fleste konstant skærer fra i stedet for at kigge fremad.

Nu vender mange CIOs sig i stedet mod udvikling og brug af ny teknologi som driver for forretningen. Netop derfor ser vi it-medarbejderne sprede sig ud i andre afdelinger, hvor flere og flere processer er afhængige af velfungerende it.

Læs også: Hvad mener it-cheferne i Danmark?

Outsourcing er det nye sort

Med det intensiverede fokus på intelligent udnyttelse af de muligheder, it giver, kommer outsourcing ind som relevant parameter. Flere og flere virksomheder ser nemlig fordelene ved at lægge selve hostingen ud af huset og kun betale for det, der rent faktisk er brug for.

4 10 virksomheder ansatte flere it folk i 2013 outsourcing beskåret 

Samtidig får de så håndteret opdateringer og sikkerheden eksternt og slipper for en god del it-administration. Tendensen går helt klart imod mere og mere outsourcing i fremtiden – både her og nu og på sigt. Der udvikles hele tiden nye produkter, efterhånden som efterspørgslen vokser. Se blot på videomøder, serverparker, mail- og kalenderløsninger samt lønsystemer. Og så er der alle de produkter, medarbejderne kender fra deres privatliv, som også giver mening i et erhvervsperspektiv fx drop box og streamingtjenester.

Læs også: Smider du penge væk på it?

Når der ikke skal allokeres ressourcer til unødig it-administration, kan virksomheden og den enkelte it-medarbejder bruge tiden på det, der skaber reel værdi for forretningen. Samtidig er det nemmere løbende at udskifte, justere og tilpasse de løsninger og systemer, der er behov for, når der ikke er tale om langtidsinvesteringer, der først skal tjene sig selv ind, før de kan skiftes ud med noget mere tidsvarende. Tilsammen kan det ses på bundlinjen.

Læs også: Kære direktør, du er slet ikke så omstillingsparat, som du tror

It som strategisk forretningsområde

It-medarbejdernes rolle er redefineret, når de ikke længere har vedligeholdelse af serverne i kælderen og opdatering af softwarepakker som primær arbejdsopgave. Nu har de en langt mere strategisk position, hvor de skal understøtte det digitale samarbejde både internt i virksomheden og eksternt mod kunderne. It-medarbejderne er nu nogle af de vigtigste ressourcer, når det kommer til at bygge den teknologiske bro mellem afdelinger, medarbejdere og kunder – en bro der giver mening for en virksomhed, der gerne vil vækste i markedet.

Det handler om at have de rigtige medarbejdere ansat til de rigtige opgaver, og specielt på det område giver det mening, når it-folk nu ses i hele virksomheden – ikke kun i bagerste kontor på hovedkontoret.

Kilde: Rambøll rapport: IT i praksis 2013

Link: Hvad er outsourcing?

Se flere artikler
Der er ikke flere artikler. Se alle aktuelle temaer

Skriv en kommentar

Skriv dit navn og e-mail (e-mail vises ikke) eller log ind via en af dine sociale profiler. Vi bruger kun navn og billede til visning af din kommentar.