5 teknologi-trends i 2015

Hvis vi løfter blikket fra de mindre dag til dag-opgaver og ser ud over det store it-landskab, hvad er det så, der forandrer den måde erhvervsliv, organisationer og myndigheder udvikler sig på? Ifølge eksperterne handler det blandt andet om sikkerhed, Cloud Computing og Big Data.

Skal vi have hurtigere bredbånd? Hvad med ip-telefoni? Og måske nogle nye apps til de daglige opgaver? Der er nok af udfordringer for firmaer, og der er altid beslutninger, der skal tages fra dag til dag. For at sætte dem ind i et større perspektiv har vi set på, hvordan eksperterne hos den amerikanske it-gigant Verizon ser på de teknologiske tendenser i den store skala for 2015.

Her er deres bud på 5 centrale indsatsområder:

1) Kampen mod cyberkriminalitet
Stigende brug af trådløs teknologi og mobile enheder, øget anvendelse af skyen og stadig større afhængighed af netværk gør kampen mod cyberkriminalitet til en kompleks affære. Det er ikke længere nok med en simpel firewall – fremtiden kræver en integreret tilgang til virksomhedens sikkerhedsstrategi baseret på risikoanalyser og beredskabsplaner, så de negative konsekvenser af et angreb begrænses.

2) Driftsikre og fleksible kommunikationsnetværk
Virksomhedernes netværk er fundamentet for fortsat vækst og udvikling. Krav om mobile services, cloud computing og sikkerhed kommer væltende, og det kræver netværk, der kan skaleres op og er driftsikre. De skal kunne tackle de stigende datamængder, og derfor vil der også i 2015 blive arbejdet med at udnytte ressourcerne optimalt.

3) Virksomhedens it vil bestemme cloud computing
Specielt større virksomheder har hidtil ladet ønsket om cloud computing styre meget intern it-udvikling. I 2015 vil billedet vende, så virksomhedens forretningsønsker og it-infrastruktur dikterer cloudløsningen. Når man har defineret sine behov, skræddersyr man den rigtige cloudløsning, der passer til. På den måde får man større udbytte af cloudløsningen i form af effektivisering, besparelser og øget sikkerhed.

4) Big Data-analyser leverer nye indsigter
Big Data er blevet en buzzword de senere år og bliver brugt om de store mængder data, som de fleste virksomheder i dag kan indsamle om markedet og deres kunder. Det kan give værdifulde indsigter i, hvordan kunderne reagerer og kan bruges til at justere markedsføring og produktudvikling. Derfor vil analyser af Big Data forblive et fokusområde i 2015.

5) Internet of Things kommer op i fart
Populært sagt dækker begrebet “Internet of Things” over, at opkobling af ting til internettet breder sig til flere områder og produkter. Eksperterne forudsiger, at denne opkobling vil komme op i fart, og at selv mindre virksomheder vil kunne tilbyde intelligente produkter med automatisk opkobling og dermed mulighed for at dele funktioner og informationer via nettet.

Analyser af Big Data giver input til markedsføring og produktudvikling

Billedet er blevet mere broget

Skal vi afslutningsvis skalere ned igen i forhold til de nævnte teknologi-trends, tegner der sig et billede af nogle it-udfordringer, som alle virksomheder kan blive inspireret af.

De fleste virksomheder bør for eksempel tage stilling til deres risikovillighed i forhold til sikring af data og netværk. Driftsikkerhed er alfa og omega for langt de fleste virksomheder, og det vil det også være i 2015. Når netværket er nede, går alting i stå, og det kan være svært at få det retableret inden for en kort horisont. Endelig vil data om kunderne i stigende grad give værdifuldt input til forretningsstrategien.

Se flere artikler
Der er ikke flere artikler. Se alle aktuelle temaer

Skriv en kommentar

Skriv dit navn og e-mail (e-mail vises ikke) eller log ind via en af dine sociale profiler. Vi bruger kun navn og billede til visning af din kommentar.