Potentialet i intelligent brug af data er enormt

Indsamling af data sammenlignes ofte med big brother og et overvågningssamfund. Det er ærgerligt, for bruges data intelligent er det til fordel for alle i samfundet – både borger, virksomheder og offentlige instanser. Og data ligger klar til at blive brugt.

Det offentlige registrerer en lang række oplysninger om borgere, virksomheder, fast ejendom, bygninger, veje, landkort osv. De offentlige grunddata er en lille andel af disse oplysninger og indeholder grundlæggende data om enheder af central betydning for samfundet såsom ejendomme, adresser, geografi, personer og virksomheder.

I januar 2013 gav regeringen de offentlige grunddata fri. Grunddata er særdeles interessante for den private sektor. Virksomheder kan bl.a. udnytte grunddata til udvikling af produkter, ydelser og services –  især på det digitale område. Helt grundlæggende kan den frigivne grunddata skabe vækst, motivere til innovation og skabe nye arbejdspladser.

Geodata – en del af den frigivne grunddata

I Danmark bruges en mængde af officielle data allerede borgere, virksomheder og officielle myndigheder. Det er fx data om mennesker, arbejde, husdyr, natur, miljø, sundhed, økonomi, beredskab – kort sagt, om alt hvad et moderne samfund skal holde styr på.

Hvis vi fx lægger geodata – altså informationer der tilhører et specifikt sted – oveni det, vi allerede ved, kan der laves modeller af vores omgivelser. Og kigger vi på det ud fra et forretningsperspektiv, så kan man ved at kombinere allerede indhentede informationer med de nu frigivne grunddata fx se, hvad et hus er lavet af, hvordan det opvarmes, hvad ejendommen er værd, og om grunden er forurenet. Og geodata er blot en del af de grunddata, der er frigivet.

Grunddata giver altså et utal af muligheder for både virksomheder og offentlige institutioner til at udvikle produkter og ydelser, der opfylder helt specifikke behov – og viden om den befolkningsgruppe, der skal kommunikeres til.

Læs også: Big Data er ny muskelkraft til jeres kundeservice

Hvorfor udnytter vi ikke mulighederne?

Den data, der nu ligger frit tilgængelig kan altså være kilde til danske virksomheders vækst og give dem en indsigt i, hvilke produkter der reelt er behov for.

Udfordringen opstår, når virksomheden åbner porten til de enorme mængder data. Det er nemlig de færreste, der er udstyret med den viden, der gør dem i stand til at udnytte mulighederne og omsætte data til noget, der giver værdi. Det er simpelthen for komplekst og for svært at gennemskue.

En defineret datastrategi er i alles interesse

For at forløse det fulde potentiale i al den data, der blot ligger og venter på at blive brugt, er der behov for en offentlig datastrategi. Frigivelsen af data var én ting – nu handler det om tilgængelighed.

Læs også: Mindre afstand mellem bruger og teknologi gavner forretningen

For at det danske erhvervsliv kan udnytte den viden fuldt ud, der ligger gemt i data, er der behov for, at det offentlige Danmark stiller op med guidelines og hjælp til at gennemskue og sortere i den kæmpe mængde informationer, der er indsamlet. Mulighederne for udnyttelse er nemlig til fordel for alle: Borgeren, kunden, det offentlige, erhvervslivet og samfundet.

Københavns Kommune: Datastyret trafik

En analyse fra 2013 gennemført af Rambøll viser med al tydelighed, hvordan opsamling og brug af data kan give borgerne i Københavns Kommune en nemmere hverdag og sikre en årlig samfundsgevinst på 4,4 milliarder. Og som sidegevinst kan vi blive verdensførende på opsamling af data.

Det drejer sig helt basalt om opsamling af fx luft- og trafikforhold, der så kan optimere flowet, da sensorer opfatter knudepunkter og bilpropper og leder trafikken væk fra dem ved hjælp af styring af trafiklys.

Tændes lygtepæle og gadebelysning ind som opsamlingsenheder, er der altså store fordele ved digitaliseringen. Og det er kun et lille hjørne af alle de muligheder, intelligent databrug kan medføre.

Kilde: Rambøll, Digitaliseringsstyrelsen (http://www.digst.dk/loesninger-og-infrastruktur/grunddata), kl.dk, gst.dk og version2.dk

Link: Definition på geodata

Se flere artikler
Der er ikke flere artikler. Se alle aktuelle temaer

Skriv en kommentar

Skriv dit navn og e-mail (e-mail vises ikke) eller log ind via en af dine sociale profiler. Vi bruger kun navn og billede til visning af din kommentar.

Ellmopmes
10. juni 2018 kl. 19:04

Canada Online Pharmacy Zithromax Buy No Prescription cialis online Keflex Used For Tonsilitis

Kenneth
17. februar 2014 kl. 17:16

Interessant artikel. Der ligger et stort vækstpotentiale for virksomheder i brugen af de offentlige data!