“Du er nødt til at forstå dine kunder, før du kan servicere dem”

Kontaktcenteret er resten af organisationens forlængede arm, når det handler om at servicere virksomhedens kunder. Disse kunder er i stigende grad kendetegnet ved at være særdeles afklarede omkring, hvad de finder sig i, og hvad de ikke finder sig i. Lær den nye kundegeneration og deres kommunikationsvaner bedre at kende.

For den ældre generation er det mest naturligt at gribe telefonen og ringe, når de vil i kontakt med en virksomhed. For den ældre generations børn er det mest naturligt at besøge virksomhedens website, når de vil i kontakt med en virksomhed. For den ældre generations børnebørn er det mest naturligt at bruge et miks af kanaler (eksempelvis sociale medier, chat, telefoni) på et miks af enheder (eksempelvis smartphone, tablet, laptop), når de vil i kontakt med en virksomhed.

God kundeservice og evnen til at levere den via et kontaktcenter har til alle tider ændret sig i takt med de teknologiske muligheder.

Lær kundernes kommunikationsvaner at kende

Derfor bør enhver virksomhed eller organisation med en kontaktcenterløsning også begynde med at se på kundernes krav og ønsker til kommunikationen.

Forstå dine kunder

“Det lyder så enkelt, når man siger det, men alligevel: Du er nødt til at forstå dine kunder, før du kan servicere dem. Her er der stadig virksomheder, der skal lære den nye generations kommunikationsvaner bedre at kende,” siger Jens Olesen, Senior Solutions Architect i TDC Erhverv.

Nye kunder, nye løsninger

En undersøgelse fra Forrester Research har vist, at 75 pct. af alle kunder bruger tre forskellige kommunikationskanaler for at nå deres mål.

“Det betyder, at virksomhederne ikke skal designe løsninger, hvor man så at sige tvinger kunderne over i én kommunikationskanal og lader dem blive der. Nutidens kunder kan starte dialogen mange steder fra via flere forskellige enheder,” siger Jens Olesen.

Tre typer af kundeservice

I kontaktcenterverdenen taler man lige nu om at kunne levere tre typer af kundeservice – henholdsvis selvbetjent kundeservice, teknologiassisteret kundeservice og menneskeassisteret kundeservice.

“Den helt unge generation foretrækker at betjene sig selv via en selvbetjeningsløsning på et website. Løser det ikke deres problem, vil de eksempelvis gerne have stillet en chatboks eller et socialt medie til rådighed. Hvis det heller ikke løser problemet, vil de gerne have mulighed for at ringe eller foretage et videoopkald, så de kan komme i direkte kontakt med den person, der skal hjælpe. For ældre generationer er den tilgang vendt om. De foretrækker den menneskeassisterede service som det første. Chat bruger de sjældent, og selvbetjeningsløsninger har mange ikke mod på at prøve,” siger Jens Olesen.

“Pointen er, at vi befinder os i en overgangsfase, hvor den unge generation i højere grad kommer til at definere kravene til kontaktcenterfunktionalitet end den ældre.”

Sammenhængende service

Denne yngre generation bliver også betegnet Generation Y – eller de digitale indfødte. Det er den generation, der er født mellem 1980 og 2000, som er vokset op med internettet.

Som Jens Olesen forklarer, harmonerer mindsettet hos Generation Y med den type af kontaktcenterløsninger, man benævner omnichannel-kontaktcentre.

“I et omnichannel-kontaktcenter er al funktionalitet, alle platforme og al kundekontekst samlet i én og samme løsning. Dermed adskiller det sig fra det traditionelle multichannel-kontaktcenter, hvor man godt nok kan betjene sine kunder via forskellige kommunikationskanaler, men hvor kanalerne ikke er integreret med hinanden, og man derfor ikke kan yde en sammenhængende service,” siger Jens Olesen.

Omnichannel er et forretningsprojekt

Han runder af med at understrege, at investeringen i en omnichannel-kontaktcenterløsning ikke er at betragte som et it-projekt. Det er et forretningsprojekt.

“Dels styrker et omnichannel-kontaktcenter relationen til særligt yngre kunder. Generation Y er blandt andet kendetegnet ved, at de ikke er loyale over for virksomheders brand. De er kun loyale over for den oplevelse, en virksomhed er i stand til at give dem. Her får de en bedre oplevelse i et omnichannel-kontaktcenter end i et multichannel-kontaktcenter.”

“Dels efterlader brugerne en masse digitale fodspor, når de er i kontakt med en virksomhed. Disse fodspor er vi først lige begyndt at udnytte forretningspotentialet i. Men der vil være gevinster at hente for både salg og marketing,” slutter Jens Olesen.

Se flere artikler
Der er ikke flere artikler. Se alle aktuelle temaer

Skriv en kommentar

Skriv dit navn og e-mail (e-mail vises ikke) eller log ind via en af dine sociale profiler. Vi bruger kun navn og billede til visning af din kommentar.

Kevininjug
6. september 2018 kl. 23:29

Sexual relationship can be a pleasurable cooperation relationship with one?s partner. If anything goes completely wrong on this give and take process, it’s enough to derail the partnership. But any thing can happen and that’s unpredictable. Moreover, able to keep a wholesome sexual relationship means keeping oneself physically healthy. So just about any sexual disfunction needs to be helped by utmost care. One such health hazard is male impotence commonly seen in men. Unable to keep a proper and prolonged penile erection brings about erection dysfunction. This is infact a life threatening problem for maintaining a wholesome sexual relationship. So when there arises a real problem it?s wise to treat it as opposed to sitting quiet.

The choice relating to the various available treatment methods involve treatment using a proper medicine. Response to a verbal agent such as Levitra can be extremely effective on this context. Studies show that erection dysfunction is mainly as a result of insufficient blood circulation to the penis? veins and insufficient stimulation as well. Practising oral therapy of Levitra increases the rate of blood circulation that gradually stimulates the penis providing a hard erection, adequate on an intercourse.

Levitra is but one such drug which is found to be extremely effective. Clinically it has been proved it even creates patients that are suffering from various medical problems like blood pressure, high cholesterol levels or diabetes. A lot of men, who took Levitra for the first time, responded positively for gaining high success rate. Besides, it is often also found who’s can be also taken with other medicines employed to treat other medical ailments.

https://www.cialispascherfr24.com/ou-acheter-cialis-pas-cher/

Ellmopmes
7. juni 2018 kl. 21:51

Propecia Glaucoma cialis Ialis Sans Ordonnance En Belgique