En digitaliseringsproces styrker altid din forretning

En digitaliseringsproces er en øvelse i at gennemgå alle led i din forretning. Uanset om du ender med at digitalisere en eller flere arbejdsgange, vil du automatisk zoome ind på virksomhedens kerneydelse. Dette skarpe fokus er guld værd og bør være rettesnoren for al fremtidig udvikling, siger digitaliseringsekspert fra TDC Erhverv.

God virksomhedsdrift er som bekendt mange ting. Men det handler blandt andet om at identificere virksomhedens kerneydelse og levere denne ydelse så tilfredsstillende og lønsomt som muligt.

Selvom det lyder enkelt, så er det faktisk noget, virksomheder kæmper med. Ikke mindst fordi digitaliseringsbølgen har rusket godt og grundigt op i mange virksomheders selvforståelse og har efterladt dem forvirrede.

Omfavn digitaliseringen

Men i stedet for at forholde sig afventende overfor digitaliseringen bør

Kenneth Andersen, TDC

Kenneth Andersen, TDC

flere virksomheder omfavne den. Der ligger nemlig værdifuld viden gemt i en digitaliseringsproces, siger Kenneth Andersen, Digital Project Manager i TDC Erhverv.

“En digitaliseringsproces er en øvelse i at gennemgå alle de processer i en virksomhed, som udgør de daglige gøremål. Det kan være alt fra indkøbsprocesser over administrationsprocesser til salgs- og opfølgningsprocesser. Nogle af processerne er måske stadig manuelle. Det vil eksempelvis sige, at man registrerer alle sine timer på en post-it og giver den videre til virksomhedens bogholder, som så taster timerne ind i et system. Eller man udfylder en kørselsoversigt, som dokumenterer, hvor man har været henne den dag, og hvor lang tid man har brugt på hvert kundebesøg,” siger Kenneth Andersen.

Fælles for mange af disse daglige manuelle processer er, at de ikke tilfører virksomheden nogen forretningsværdi. De eksisterer som et levn fra en fortid, hvor man ikke havde et alternativ til pen og papir, og siden er man bare blevet vant til at arbejde på denne måde. Hensigtsmæssig eller ej.

Identitet, mål og ambitioner

“Vores påstand er, at når man i løbet af en digitaliseringsproces gennemgår alle virksomhedens processer, så vil det stå klarere for virksomheden, hvilke processer der er værdiskabende, og hvilke processer der ikke er værdiskabende,” siger Kenneth Andersen.

Vores påstand er, at når man i løbet af en digitaliseringsproces gennemgår alle virksomhedens processer, så vil det stå klarere for virksomheden, hvilke processer der er værdiskabende, og hvilke processer der ikke er værdiskabende

“Nogle manuelle processer giver stadig mening i forhold til virksomhedens identitet, mål og ambitioner. Men andre afslører sig selv som eksempelvis meget fejlbehæftede eller rent tidsspilde. Disse processer gør man selvfølgelig klogt i at digitalisere, hvis der findes løsninger på markedet, der kan hjælpe med det.”

“Omvendt vil det under gennemgangen af virksomhedens processer også stå klarere tilbage, hvad der i sin grundessens er virksomhedens største aktiver. Hvor er det, at netop vores forretning har en konkurrencefordel? Og kan vi eventuelt styrke denne konkurrencefordel ved at digitalisere én eller flere af vores processer? Den type spørgsmål og svar er jo guld værd for en virksomhed, der skal forsøge at navigere i et meget omskifteligt marked,” siger Kenneth Andersen.

Fremtidig udvikling

Han runder af med at forklare, at en gennemtænkt digitaliseringsstrategi udgør et stærkt fundament for fremtidig udvikling i en virksomhed.

“De enkelte it-investeringer og leverancen af dem vil skifte navn og karakter mange gange i løbet af en virksomheds levetid. Den udvikling går meget stærkt. Men man kan bruge digitaliseringsstrategien til at tvinge sig selv til at holde fokus på det vigtigste, nemlig kunderne, og hvordan man servicerer dem bedst muligt,” slutter Kenneth Andersen.

Se flere artikler
Der er ikke flere artikler. Se alle aktuelle temaer

Skriv en kommentar

Skriv dit navn og e-mail (e-mail vises ikke) eller log ind via en af dine sociale profiler. Vi bruger kun navn og billede til visning af din kommentar.