Generation Y – nye tider, nye metoder

Generation Y bliver ofte betegnet som en flok forkælede og selvcentrerede unger. Det er der noget om. Men de er også ambitiøse og målrettede og kan under de rette rammer bidrage positivt til enhver virksomheds fortsatte vækst og udvikling.

Virker denne beslutningsproces bekendt?:
Chefen definerer en arbejdsopgave og udpeger, hvem af sine medarbejdere, der skal løse den. Medarbejderne samles i teams eller går hver til sit og afleverer til sidst et slutresultat, som er summen af den enkeltes eller arbejdsgruppens evner og viden. Chefen bestemmer ruten, medarbejderne følger den, hierarkiet er på plads.

Ovenstående har længe været de facto-opskriften på god ledelsesskik. Men den virkelighed ændrer sig dag for dag og i takt med, at en ny type medarbejdere, ledere – og kunder – er på vej ind på markedet.

Arbejdet skal give mening

Denne nye generation af mennesker bliver ofte betegnet som Generation Y – i kontrast til og forlængelse af deres forældres generation, Generation X – og er født mellem 1980 og 2000. De bliver også blevet kaldt “digitalt indfødte”, fordi de er vokset op med internettet og tager always on-tankegangen som en selvfølge. Denne selvfølgelighed har allerede præsenteret flere virksomheder for it-hovedbrud i form af BYOD- og consumerization-problematikken.

Læs også: Har I også inviteret medarbejderne til at: Bring Your Own Device?

Generation Y er svære at sætte i bås. De er udskældte, fordi de på den ene side kun er loyale over for sig selv og egne ambitioner. Men de er også blevet beundret for deres insisteren på, at arbejdet skal give mening, før de kan engagere sig.
Hvis man har in mente, at arbejdsmarkedet i 2025 ifølge en Deloitte-analyse vil udgøres af 75 pct. fra Generation Y, er der god grund til at lære dem bedre at kende.

Læs også: Generation Y udfordrer it-sikkerheden

Crowdsourcing af beslutninger

Helt centralt for forståelsen af Y’erne er, at de automatisk og på en meget mere naturlig måde end X’erne tænker i netværk. Brian Krogh Jensen er afdelingschef, Business Architect, Solution Sales i TDC-

Business Architect Brian Krogh Jensen, NetDesign

Brian Krogh Jensen, NetDesign

datterselskabet NetDesign. Han rådgiver danske erhvervsvirksomheder om, hvordan de skal forholde sig til trends på it-markedet.

“Generation Y crowdsourcer i langt højere grad deres beslutninger,” siger han. “En Y’er lægger som det naturligste i verden en arbejdsopgave ud i sit faglige netværk og spørger, hvem der kan hjælpe. Og først derefter sammensætter han eller hun sit team på tværs af afdelinger og med den samling af mennesker, der synes, at opgaven er interessant og sjov at løse.”

Respektbaseret hierarki

Det kan godt være, at der eksisterer et hierarki på en arbejdsplads eller i en gruppe for en Y’er. Men i så fald er det et respektbaseret hierarki. Ikke et nedarvet hierarki, som man kender det fra en traditionel virksomhedsstruktur. “De kan ikke bruge en chef til noget, hvis ikke han eller hun leverer værdi,” siger Brian Krogh Jensen.

Læs også: Ledelse af Generation Y

Bali eller Ballerup

Et netværk er ikke et netværk, hvis ikke man er i stand til at kontakte det. Generation Y er vokset op med en pallette af digitale værktøjer, som udelukkende tjener det formål at levere nem og hurtig kommunikation.
Derfor er det også et krav fra en Y’er, at den virksomhed, de bliver ansat i, er i stand til at understøtte dem i deres arbejdsdag. Uanset om de arbejder fra Bali og Ballerup, og uanset om det foregår fra deres telefon, pc eller tablet.

Derfor skal man som virksomhed heller ikke misforstå Y’ernes tendens til at bruge egne enheder og diverse webtjenester. Det er ikke for at provokere eller udfordre gældende praksis; det er snarere per instinkt, at de vender sig mod de mest intuitive værktøjer.

Godt råd

Brian Krogh Jensens bedste råd til virksomheder og organisationer, når det kommer til Generation Y, er, at de ikke skal tvinge den nye generation af medarbejdere og ledere ind i traditionelle arbejdsmønstre.
“Lyt i stedet til dem og brug dem til at nå jeres fælles mål om at udvikle det projekt, de er en del af. Hvis først man formår at motivere en Y’er, vil de knokle for virksomheden. Godt nok for egen kudos og vindings skyld, men de vil knokle.”

Den dedikation og udviklingsevne bliver der brug for i et hidsigt og konkurrencepræget marked, hvor det kræver fremtidens talenter at navigere i fremtidens landskab.

Link: Læs om Crowdsourcing

Se flere artikler
Der er ikke flere artikler. Se alle aktuelle temaer

Skriv en kommentar

Skriv dit navn og e-mail (e-mail vises ikke) eller log ind via en af dine sociale profiler. Vi bruger kun navn og billede til visning af din kommentar.

Ellmopmes
31. maj 2018 kl. 2:15