Krav til fremtidens virksomheder: Mobilitet

Kunderne køber produkter og services døgnet rundt. Det stiller krav til, at en virksomhed kan agere, når kunden er i markedet – i mange tilfælde er løsningen en mobil organisation.

Fremtidens virksomheder er mobile

Den mobile virksomhed er vejen til at agere konkurrencedygtigt på et evigt foranderligt marked. Et marked, hvor kunder forlanger øget fleksibilitet og konstant adgang til virksomhedens kernekompetencer. Hvis medarbejderne kan arbejde fra stort set alle steder, kan kunderne mødes der, hvor det giver mening. Virksomheden får ikke blot gladere og mere tilfredse kunder, men også en gladere medarbejderstab, som arbejder mere effektivt – i hvert fald hvis du spørger de ansatte.

Læs også: Klare retningslinjer for hjemmearbejde giver bedre arbejdsvilkår

Det viser sig nemlig, at hver anden medarbejder er overbevist om, at bedre samarbejdsmuligheder vil gøre virksomheden mere lønsom. Og hele 62 % anser sig som værende mere kreative, når de arbejder uden for kontoret. Og fremtiden ser da også lys ud for medarbejdere, der efterspørger mere mobilitet på arbejdspladsen:

Mobil-apps i 2013

Hvad er virksomhedernes ambitioner for fremtiden?

80 % af alle danske private virksomheder har udleveret smartphones til deres medarbejdere

80 % investerer i app-udvikling

20 % lancerer frem (eller flere) apps inden for det næste år

Der’ ingen bånd, der binder mig

Mobile virksomheders største force er, at de i mindre grad er begrænset af virksomhedens fire vægge. Med digitale vidensdelingssystemer kan medarbejdere få adgang til nødvendig information og mulighed for at samarbejde uafhængigt af tid og sted.
I princippet vil den mobile virksomhed, der har ansatte lokaliseret rundt om i verden, kunne arbejde effektivt døgnet rundt – hvis den rette teknologi er til stede. På den måde kan virksomheden arbejde, når det kræves uden at være dikteret af åbningstider.

Læs også: Et mobilt løft til arbejdsglæde og kundeservice

På vej mod en mobil struktur

Virksomheder, der ønsker at gøre alvor af en mere mobil struktur, skal fokusere på 4 forskellige områder i processen:

  1. Brugernes krav:  Hvad skal medarbejderne kunne i den mobile organisation?
  2. Værktøjer: Hvilke værktøjer, devices og systemer er der behov for?
  3. Risk Management: Har I overblik over sikkerheden – både internt, overfor kunderne og leverandører?
  4. Mål: Opstil mål for den mobile organisation – forbedret kundeservice, mere salg, ROI?

På toppen af de fire fokusområder bør der være et mobilt videnscenter (Mobile Center of Excellence) med kernemedarbejdere, der sikrer konsistens i forhold til support, organisering og udvikling af applikationer og systemer.

Info

Bring Your Own Device

BYOD-programmer er et eksempel på, hvordan virksomheder arbejder med teknologi og mobilitet i praksis. Princippet handler om, at en medarbejder bruger sine personlige elektroniske enheder både på arbejde og i hjemmet.

Læs også: Har I også inviteret medarbejderne til at: Bring Your Own Device?

Link: BYOD – Kan det virkelig lade sig gøre?

Kilder: McQuire, Nicholas & Salmero, Angela: IDC, 2013 – ”Mobile Content, Collaboration & IDC’s 3rd IT Platforms: The Next Frontier for the Mobile enterprise”, ”Generation Cloud”: Kaizo, 2013, Gartner

Se flere artikler
Der er ikke flere artikler. Se alle aktuelle temaer

Skriv en kommentar

Skriv dit navn og e-mail (e-mail vises ikke) eller log ind via en af dine sociale profiler. Vi bruger kun navn og billede til visning af din kommentar.