Gartner: Mobilitet bærer ingen forretningsværdi i sig selv

Under Gartner Symposium/ITxpo 2015 i Barcelona gav en Gartner-ekspert eksempler på, hvordan vellykkede mobilstrategier kan løfte virksomheders kerneforretning. Her er hovedpointerne.

“Lad mig understrege: Der findes absolut ingen forretningsværdi i mobilitet – med mindre der er en klar forbindelse til kerneforretningens processer.”

Sådan gjaldede budskabet fra Leif-Olof Wallin, der er Research Vice President i Gartner. Han talte til en gruppe TDC-kunder og samarbejdspartnere til et lukket arrangement under årets Gartner-konference.

4 eksempler på mobilstrategier

Leif-Olof Wallin, Gartner

Leif-Olof Wallin, Gartner

Leif-Oluf Wallin brød sin overordnede pointe ned i fire konkrete eksempler på integrerede mobilstrategier. For det første kan man forkorte en forretningsproces ved hjælp af mobile løsninger. Ofte bliver mennesker et forsinkende led i en forretnings- eller produktionsproces. Ved at give beslutningstagere mobil adgang til den nødvendige information kan man effektivisere arbejdsgange og dermed øge produktiviteten.

Ved at give beslutningstagere mobil adgang til den nødvendige information kan man effektivisere arbejdsgange og dermed øge produktiviteten

For det andet kan man springe en forretningsproces over gennem automatisering ved hjælp af mobile løsninger. Her har blandt andet fly- og togselskaber eksempelvis indført elektroniske manualer, som kan tilgås via tablet og smartphone. Derved har de elimineret den tid, det tidligere tog at opdatere fysiske ringbind med nye sider.

For det tredje kan man forlænge en forretningsproces ved hjælp af mobile løsninger. Her findes der mange vellykkede apps på markedet, som – sammenlignet med tidligere praksis – eksempelvis har gjort det meget nemmere at booke en taxi eller overføre penge. Det har ført til en styrket relation mellem kunde og virksomhed.

Endelig kan man skabe helt nye forretningsprocesser ved hjælp af mobile løsninger. Firmaet JustPark giver eksempelvis brugere mulighed for henholdsvis at leje og udleje ubenyttede parkeringspladser. Det vil sige, at den mobile løsning bliver selve afsættet til en produktoplevelse, som ikke fandtes tidligere.

Mobilt temperaturtjek

Leif-Oluf Wallin gengav et case study fra en shippingvirksomhed, som har installeret monitoreringsudstyr i containerne på et stort antal skibe. Med monitoreringsudstyret kan shippingvirksomheden og ikke mindst deres kunder få vished for, at lasten bliver forsvarligt transporteret i forhold til temperatur- og luftfugtighedskrav.

“Det er eksempelvis meget vigtigt for virksomheder i medicinalindustrien at vide, at “chain of cold” ikke er blevet brudt,” sagde Leif-Oluf Wallin.

Som en sidegevinst forklarede han, at shippingvirksomheden efter implementeringen af monitoreringsudstyret i dag bedre kan administrere den samlede flåde og dermed optimere både energiforbrug og ledig kapacitet.

Indefra-ud og udefra-ind

Når man som virksomhed skal lægge en mobilstrategi, er det vigtigt, at strategien både er et produkt af indefra-og-ud-betragtninger såvel som udefra-og-ind-betragtninger.

“Det handler om at se sammenhængen mellem digitale muligheder, digitale trusler, egne digitale evner og egne digitale gaps,” sagde Leif-Oluf Wallin.

Det handler om at se sammenhængen mellem digitale muligheder, digitale trusler, egne digitale evner og egne digitale gaps

“Det er i mødet mellem disse dimensioner, at virksomhedens mobile strategi skal lægges.”

Gode pejlemærker

Han rundede seancen af med en række parametre, man som virksomhed kan pejle efter, når man skal kortlægge mulighederne i eventuelle, nye mobile initiativer.

  • Hold øje med ny teknologi, der skubber nye muligheder foran sig eller redefinerer gamle
  • Undersøg, hvordan mobilitet kan forbedre disse forskellige faser i en produktionsproces: nytænk, skab, involver, tilbyd, kommercialiser og tilpas. Typisk vil virksomheder finde mest forretningsværdi i at integrere mobile løsninger, der kan involvere kunderne
  • Foretag selv den mobile rejse, jeres virksomhed tilbyder kunderne. På den måde kan man bedre identificere behov og udfordringer i det samlede værditilbud
  • Økosystemet. Undersøg, hvilket økosystem virksomheden kan indgå i. At skabe sit eget økosystem tager lang tid og koster mange penge. At blive en del af et eksisterende skaber hurtigere resultater
Se flere artikler
Der er ikke flere artikler. Se alle aktuelle temaer

Skriv en kommentar

Skriv dit navn og e-mail (e-mail vises ikke) eller log ind via en af dine sociale profiler. Vi bruger kun navn og billede til visning af din kommentar.

Ellmopmes
10. juni 2018 kl. 18:50

Propecia Direct Buy Viagra Online [url=http://cialviag.com]cialis without prescription[/url] Rite Aid Amoxicillin Price