Nyt sikkerhedscenter sætter ind mod it-kriminalitet                    

Et flunkende nyt it-sikkerhedscenter er netop åbnet i en kælder under Teglholmen. Ved bordene med front mod endevæggen, der er beklædt med otte storskærme, sidder sikkerhedsanalytikerne og holder øje med, om TDC og TDC’s kunder bliver udsat for angreb fra it-kriminelle. I det arkitekttegnede lokale er linjerne rene og farverne afdæmpede. Signalet er klart: Her er der tjek på tingene.

Security Operations Center eller blot SOC’en i daglig tale har eksisteret siden 2011, men hidtil som en virtuel organisation på tværs af TDC.

Lars Højberg er chef for SOC’en. Han fortæller:

– Opgaven har fra starten været at understøtte TDC’s DDoS-produkter, som bl.a. beskytter en virksomheds internetforbindelser mod at blive lammet af oversvømmelsesangreb fra it-kriminelle. Men med etableringen af TDC Sikkerhed i december sidste år er produktporteføljen blevet udvidet, og derfor giver det god mening at samle SOC’en, så vi bedre kan servicere kunderne, der både omfatter private virksomheder og offentlige myndigheder. Fremadrettet vil vi så fortsat løbende implementere nye produkter og services til vores kunder.

Forretningsområde i vækst

Som forretningsområde er it-sikkerhed i kraftig vækst, fordi angrebene mod virksomhedernes it-systemer bliver hyppigere og mere og mere avancerede.

Carsten Challet, der er chef for TDC Sikkerhed fortæller, at det er et marked, som vokser 7 procent om året og i øjeblikket har en værdi af 2,3 milliarder kroner.

– Vores fordel er, at vi dækker hele sikkerhedsområdet end to end. Det er der ingen andre, der gør, selv om vi har konkurrenter på delområder af vores forretning, siger Carsten Hvid Challet.

Med end to end menes fra analyse af virksomhedens sikkerheds-setup til anbefaling, implementering, overvågning og angrebsbekæmpelse.

TDC har et stort netværk, som bl.a. over halvdelen af al dansk internettrafik flyder igennem, og derfor har TDC et rigtig godt overblik over de trusler og angreb, der rammer kunderne i Danmark og Norden. Den viden og indsigt er altafgørende for at kunne agere hurtigt og bekæmpe angrebene, og det giver nogle fordele i forhold til andre. 

Styrket bemanding mod truslen

Med de mere avancerede og hyppigere angreb mod virksomheders it-systemer betyder det også, at TDC har styrket bemandingen med flere medarbejdere i SOC’en, som tilbyder kunderne et 24/7 beredskab.

Besøg vores website for mere info om TDC sikkerhed http://erhverv.tdc.dk/kompetencer/sikkerhed

Se flere artikler
Der er ikke flere artikler. Se alle aktuelle temaer

Skriv en kommentar

Skriv dit navn og e-mail (e-mail vises ikke) eller log ind via en af dine sociale profiler. Vi bruger kun navn og billede til visning af din kommentar.